Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

kociolekgeni
My z drugiej połowy XX wieku

My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy 
zdobywcy księżyca 
wstydzimy się 
miękkich gestów 
czułych spojrzeń 
ciepłych uśmiechów 


Kiedy cierpimy 
wykrzywiamy lekceważąco wargi 

Kiedy przychodzi miłość 
wzruszamy pogardliwie ramionami 

Silni cyniczni 
z ironicznie zmrużonymi oczami 

Dopiero późną nocą 
przy szczelnie zasłoniętych oknach 
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
— Małgorzata Hillar
Reposted fromletmego letmego viasentymenty sentymenty
kociolekgeni
9773 504d
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasentymenty sentymenty
kociolekgeni
kociolekgeni
Play fullscreen
Na każdy nowy dzień....
Reposted bytikitam tikitam
kociolekgeni
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
Reposted fromlabellavita labellavita viagocha gocha
kociolekgeni
‎"Wybierz faceta, który będzie rozmazywał twoją szminkę a nie tusz do rzęs."
— bardzo,bardzo stara znajoma.
Reposted fromkinimini kinimini viagocha gocha
kociolekgeni
wszystkim przechodzę 
— kiedy mi przejdzie?
Reposted fromlocura locura viagocha gocha
kociolekgeni
Play fullscreen
Reposted bysalma7891Cannonball
kociolekgeni

March 03 2013

3729 1309
Reposted fromget-fit get-fit viam-jak-magia m-jak-magia
kociolekgeni
3227 e86e
Reposted bysegretarzblueeyes88
kociolekgeni
0907 06a3
Reposted bywalteralfohhhfuckittchmiel66Lattemakauenohhhfuckittmikmikmikdianka66lovekillsslowlyladygreyrevuebackinblackwielebnalovesowefuelinupzoopaduuulinostalgiaaniolafuckingmessnietypowanoticeablemachupicchugreen-raintressschillsdarkwhiteonewaniliowaapolkamlodaniewolnicazamulaszcheersbabydianazetpannaniczyjafallendebilchoreradodomudalekomatus909countingmedarknight560rondinemindgrindersoyouthinkyoureabitchangeliqueebrujaezerlajlakonfetkamartina2409ofbitchesandbutterfliesEnCielanitaisep
kociolekgeni
kociolekgeni
0215 be5a
kociolekgeni
3764 030d
Reposted fromsilentshout silentshout viacarelessss carelessss
kociolekgeni
3032 732a
Reposted frommisswindy misswindy viacarelessss carelessss
kociolekgeni
9305 e8d7
Reposted bykoniknabujanachhannajoneyflawless
kociolekgeni
8289 b048
Reposted bydiviorangesky
kociolekgeni
5356 2963
Reposted byChomikoveLovekarema1carelessss

July 23 2012

kociolekgeni
sweet
Reposted fromtikitam tikitam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl