Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2013

kociolekgeni
8593 44b1

October 19 2013

kociolekgeni
Sponsored post
feedback2020-admin
kociolekgeni
Akceptujemy miłość, na którą w naszym mniemaniu zasługujemy
— by Charles

October 13 2013

kociolekgeni
7955 f49a
Reposted byCZimperiumromanumckisbacktomekwkartoNik
kociolekgeni
5999 5de8
Reposted byloozikerserenite
kociolekgeni
5027 bf88
Reposted byunfoldmeiamsmallmysli-wloczykijaobnoxious
kociolekgeni
0290 69d0
Reposted byszpaqusfuckthisfuckthatlooziker
kociolekgeni
9742 5f62
kociolekgeni
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla "Wysokich obcasów" nr 39

September 20 2013

kociolekgeni
5437 4f59
Reposted bywiefoenimaratikitam
kociolekgeni
5395 1d40
kociolekgeni
5383 ff5a
Reposted bynotthesameanastasiehipertrofiabananowyczipsxDsilkydreamsthe-devil-insideVanitatedo3razy-sztukaIamsweetnothingxmoshixBepakuasofaggot
kociolekgeni
5269 2149
Reposted bybaghera baghera
kociolekgeni
5136 56a6
Reposted byimpromptusuerueKurkaWyluzuj
kociolekgeni

September 16 2013

kociolekgeni
Jest mi tak smutno w środku, że na zewnątrz tylko radość widać.

A.

September 08 2013

kociolekgeni
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko

March 10 2013

kociolekgeni
6057 2ee6
Reposted bysheisthunderstormshribhriblordhelmofonbaniaczellokoloryzacjaDumasminiatura
kociolekgeni
2161 25d0
Reposted fromgocha gocha
kociolekgeni
W wersji fonetycznej wierszyk ten brzmi identycznie w obu językach i ma swoje (oczywiście inne) znaczenie w jednym i drugim. Jest to chyba jedyny wiersz na świecie o takich właściwościach.

Wersja polska: 

Oko trę, że mam ból
 Taki los komu żal ?
 oko trę, pali sól
 O madame, kulą wal
 Ile trosk, ile burz,
 a krew kipi, wre ,
 O madame, oto nóż
 O, madame, oto mrę

 wersja francuska:

 O, contrain je m'emboulle,
 Taquilosse, comme ou jalle?
 O, cotrain, polissoule
 O madame, coulon valle!
 Il est trosque, il est bouge,
 A ma creve qui pis vrai
 O, madame, o tonuche
 O, madame, o tome rain
— Julian Tuwim
Reposted fromsteppen steppen viaPorcelanowa Porcelanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...